هدف ترامپ ضربه زدن به دستاوردهای اقتصادی ایران از برجام است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

هدف ترامپ ضربه زدن به دستاوردهای اقتصادی ایران از برجام است

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: هدف ترامپ ضربه زدن به دستاوردهای اقتصادی ایران از برجام است

سخنگوی دولت اصلاحات تاکید کرد: هدف ترامپ ضربه زدن به دستاوردهای اقتصادی ایران از برجام است.

مشاهده متن کامل خبر