سایه اصلاحات اخیر عربستان بر معادله دلار-اسلحه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سایه اصلاحات اخیر عربستان بر معادله دلار-اسلحه

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: سایه اصلاحات اخیر عربستان بر معادله دلار-اسلحه

طی ماه های اخیر انتقادات در جوامع غربی و از جمله انگلیس از روابط تسلیحاتی این کشور با عربستان نسبتا افزایش یافته است و در سطح جهانی نیز جنایات عربستان در یمن این انتقادات را جدّی تر کرده است. در این وضعیت دولت های غربی نیاز به پوششی جهت تداوم معاملات تسلیحاتی خود با عربستان دارند

مشاهده متن کامل خبر