تحلیلی بر وضعیت عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تحلیلی بر وضعیت عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تحلیلی بر وضعیت عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی

این تحقیق به‌منظور بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی و مقایسه آن نسبت به وضعیت گذشته (مطالعه 1383) و ارزیابی میزان تغییرات تجارب پژوهشی در فعالیت‌های پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی (فرآیند اجرای پایان‌نامه) صورت گرفته است.

مشاهده متن کامل خبر