ریچاردبیکن:دلیلی برای طرح این ادعاکه ایران ناقض برجام است وجود ندارد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ریچاردبیکن:دلیلی برای طرح این ادعاکه ایران ناقض برجام است وجود ندارد

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: ریچاردبیکن:دلیلی برای طرح این ادعاکه ایران ناقض برجام است وجود ندارد

لندن - ایرنا - 'ریچارد بیکن' رئیس گروه پارلمانی دوستی ایران و انگلیس در واکنش به سخنرانی ترامپ درباره برجام گفت که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده و دلیلی برای طرح این ادعا که این کشور ناقض برجام است وجود ندارد.

مشاهده متن کامل خبر