نقش پیش‌بین سیستم‌های بازداری | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

نقش پیش‌بین سیستم‌های بازداری

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: نقش پیش‌بین سیستم‌های بازداری

هدف این پژوهش تعیین نقش پیش‌بین سیستم‌های مغزی رفتاری (BIS/BAS) و بهوشیاری زمینه‌ای با کیفیت زندگی کودکان تیز هوش بود.

مشاهده متن کامل خبر