پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی

پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش‌بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اهواز و نیز مقایسه‌ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است.

مشاهده متن کامل خبر