سردار جزایری: نیروهای مسلح مصمم تر از همیشه مسیر توسعه و ارتقاء توان دفاعی را ادامه خواهد داد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سردار جزایری: نیروهای مسلح مصمم تر از همیشه مسیر توسعه و ارتقاء توان دفاعی را ادامه خواهد داد

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: سردار جزایری: نیروهای مسلح مصمم تر از همیشه مسیر توسعه و ارتقاء توان دفاعی را ادامه خواهد داد

تهران- ایرنا - سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز مصمم تر و باانگیزه تر از همیشه مسیر توسعه و ارتقاء توان دفاعی را ادامه خواهد داد.


مشاهده متن کامل خبر