ابوطالبی: ترامپ نشان داد در سفر به عربستان برای خصومت با ایران آماده شده‌ است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ابوطالبی: ترامپ نشان داد در سفر به عربستان برای خصومت با ایران آماده شده‌ است

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: ابوطالبی: ترامپ نشان داد در سفر به عربستان برای خصومت با ایران آماده شده‌ است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: ترامپ دوباره لیست تکمیل‌شده کشورهای عربی در رقص شمشیر را از حفظ خواند و نشان داد کاملا درآن سفر برای خصومت با ایران آماده شده‌ است

مشاهده متن کامل خبر