سخنان امشب نشان داد برجام مستحکم‌تر از چیزی است که ترامپ فکر می‌کرد/ چطور یک رئیس‌جمهور نام تاریخی خلیج فارس را یاد نگرفته است؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سخنان امشب نشان داد برجام مستحکم‌تر از چیزی است که ترامپ فکر می‌کرد/ چطور یک رئیس‌جمهور نام تاریخی خلیج فارس را یاد نگرفته است؟

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: سخنان امشب نشان داد برجام مستحکم‌تر از چیزی است که ترامپ فکر می‌کرد/ چطور یک رئیس‌جمهور نام تاریخی خلیج فارس را یاد نگرفته است؟

رئیس‌جمهور تاکید کرد: در صحبت‌های ترامپ درباره ایران جز فحاشی و اتهام حرف دیگی وجود نداشت

مشاهده متن کامل خبر