توضیحات کاپیتان تراکتور در خصوص جنجال چاقو (ویدئو) | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

توضیحات کاپیتان تراکتور در خصوص جنجال چاقو (ویدئو)

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: توضیحات کاپیتان تراکتور در خصوص جنجال چاقو (ویدئو)

مهدی کیانی که گفته مى شد با ضربه چاقو هم تیمى خود را دچار آسیب کرد به توضیح در اینباره پرداخت.

مشاهده متن کامل خبر