کارمندان برای شما کار می‌کنند یا علیه‌تان؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

کارمندان برای شما کار می‌کنند یا علیه‌تان؟

دانش 6 روز قبل

دنیای فناوری ... زومیت

دانش: کارمندان برای شما کار می‌کنند یا علیه‌تان؟

کارمندان برای شما کار می‌کنند یا علیه‌تان؟

آیا مدیران می‌توانند کارمندانی را با خود همراه کنند که نه‌تنها با هدف‌های شرکت همراه نیستند، بلکه برعکس در خلاف مسیر مطلوب سازمان حرکت می‌کنند؟

مشاهده متن کامل خبر