راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن

رئیس مجلس با بیان اینکه راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن، تاکید کرد: آمریکا به دنبال فروش تسلیحات خود است و تداوم بحران در خاورمیانه را زمینه‌ای برای تجاری‌سازی امنیت می‌داند.

مشاهده متن کامل خبر