راهبردهای افزایش انگیزه شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

راهبردهای افزایش انگیزه شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان

جامعه 6 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... اجتماعی

جامعه: راهبردهای افزایش انگیزه شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان

تدوین و تصویب استاندارهای حرفه‌ای معلمان،کاربست تجارب کشورهای توسعه یافته، تشویق کارکنان در به روزآوری دانش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و اصلاح نظام پرداخت حقوق می‌تواند وضعیت منابع انسانی آموزش‌وپرورش را مطلوب کند.

مشاهده متن کامل خبر