قاسمی اعمال تحریم علیه چند شهروند ایرانی توسط وزارت خزانه داری آمریکا را محکوم کرد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

قاسمی اعمال تحریم علیه چند شهروند ایرانی توسط وزارت خزانه داری آمریکا را محکوم کرد

سیاست 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار سیاست خارجی

سیاست: قاسمی اعمال تحریم علیه چند شهروند ایرانی توسط وزارت خزانه داری آمریکا را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران اعمال تحریم علیه چند شهروند ایرانی توسط وزارت خزانه داری آمریکا را محکوم و به تصمیم سازان آمریکایی توصیه کرد به عواقب سیاستهای شکست خورده، غلط و رویکرد ایران هراسانه و ایران ستیزانه خود بیندیشند.

مشاهده متن کامل خبر