نگارش پنج مقاله علمی مجازات جایگزین محکومان به قصور پزشکی در مهریز | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

نگارش پنج مقاله علمی مجازات جایگزین محکومان به قصور پزشکی در مهریز

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: نگارش پنج مقاله علمی مجازات جایگزین محکومان به قصور پزشکی در مهریز

یزد - ایرنا - دادرس دادگاه عمومی شهرستان مهریز ، 2متهم به قصور پزشکی را به نگارش پنج مقاله علمی به تایید 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) یزد محکوم کرد.


مشاهده متن کامل خبر