سیاست صنعتی هوشمندانه عامل پیشرفت اقتصادی کره جنوبی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سیاست صنعتی هوشمندانه عامل پیشرفت اقتصادی کره جنوبی

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: سیاست صنعتی هوشمندانه عامل پیشرفت اقتصادی کره جنوبی

تجربیات کره جنوبی در مسیر توسعه اقتصادی این کشور نشان می دهد که برای ایجاد مزیت و قدرت اقتصادی، ضروری است تا حوزه هایی به عنوان پیشران انتخاب و بر اساس برنامه سیاست صنعتی، مورد حمایت هوشمندانه دولت قرار گیرد.

مشاهده متن کامل خبر