ادامه یا رفع حصر, چالش و بزنگاهی نو | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ادامه یا رفع حصر, چالش و بزنگاهی نو

جامعه 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار دانشگاه

جامعه: ادامه یا رفع حصر, چالش و بزنگاهی نو

امروز با ادامه حصر و کنترل سران فتنه، می‌توان از طریق قانون، شرع و بدون تکیه بر مصلحت، فتنه را تا خاموشی تمام شعله‌های آن کنترل کرد.

مشاهده متن کامل خبر