سرنوشت وزرشگاه 15 هزار نفری شاهرود که کلنگ احداث آن در 88 به زمین زده شد.عکس:مهسا شانیان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سرنوشت وزرشگاه 15 هزار نفری شاهرود که کلنگ احداث آن در 88 به زمین زده شد.عکس:مهسا شانیان

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: سرنوشت وزرشگاه 15 هزار نفری شاهرود که کلنگ احداث آن در 88 به زمین زده شد.عکس:مهسا شانیان


مشاهده متن کامل خبر