رویدادهای خبری دوشنبه 23 مردادماه 96 در مازندران | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

رویدادهای خبری دوشنبه 23 مردادماه 96 در مازندران

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: رویدادهای خبری دوشنبه 23 مردادماه 96 در مازندران

ساری-ایرنا- شورای تخصصی اشتغال و توربازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی امل مهمترین رویدادهای خبری روز دوشنبه 23 مردادماه در مازندران است.


مشاهده متن کامل خبر