بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

نتایج تحقیق رابطه‌ بین متغیرهای نظارت والدین و دلبستگی به خانواده را با متغیر وابسته؛ یعنی بزهکاری نوجوانان به تأیید رساند.

مشاهده متن کامل خبر