اصحاب رسانه از عناصر جذاب و اثربخش فرهنگ هستند/ ژرف اندیشی در مسائل اجتماعی لازم و ضروری است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اصحاب رسانه از عناصر جذاب و اثربخش فرهنگ هستند/ ژرف اندیشی در مسائل اجتماعی لازم و ضروری است

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: اصحاب رسانه از عناصر جذاب و اثربخش فرهنگ هستند/ ژرف اندیشی در مسائل اجتماعی لازم و ضروری است

خبرگزاری شبستان: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: اصحاب رسانه از عناصر جذاب و اثربخش فرهنگ هستند که هرجا سخن از فرهنگ به میان می آید، به معنای رشد و بالندگی است.

مشاهده متن کامل خبر