پیام های یک پیکر بی سر | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

پیام های یک پیکر بی سر

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: پیام های یک پیکر بی سر

این روزها رسانه ملی، فضای مجازی و رسانه های مکتوب پر از سخن یک پیکر بی سر است. این روزها سخن از یک حماسه تاریخی است. سخن از «سر»بازی و «سر»داری است.

مشاهده متن کامل خبر