«منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

«منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: «منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

ایده منطقه قدرتمند بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه این منطقه با وجود رژیم صهیونیستی و اندیشه های تکفیری می تواند قدرتمند باشد به خیال اندیشی می انجامد و همگرایی به عنوان یک مدل غربی را برای منطقه غرب آسیا با ویژگی های خاص خود تجویز می کند.

مشاهده متن کامل خبر