رمزگشایی از عقب نشینی عربستان در برابر سوریه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

رمزگشایی از عقب نشینی عربستان در برابر سوریه

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: رمزگشایی از عقب نشینی عربستان در برابر سوریه

ریاض همه زمین های بازی را باخته است و تنها عرصه برای تداوم فعالیت های این کشور عرصه سیاسی است. بنابراین سعی دارد تا با عقب نشینی از گزینه نظامی در سوریه، به سمت تاثیرگذاری در مرحله سیاسی در این کشور قدم بردارد.

مشاهده متن کامل خبر