فیلم/ خرید و فروش صندلی‌های مدیریت شهری/ بازگشت تهران به 20 سال قبل | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

فیلم/ خرید و فروش صندلی‌های مدیریت شهری/ بازگشت تهران به 20 سال قبل

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... برگزیده های خبری

برگزیده: فیلم/ خرید و فروش صندلی‌های مدیریت شهری/ بازگشت تهران به 20 سال قبل

انتخاب مجدد شهردار تهران از لیست کارگزاران، یادآور روزهای تلخ شهرداری تهران در بیست سال گذشته است.

مشاهده متن کامل خبر