قاضی شرعی موصل چگونه پروژه زیرزمینی «داعش» را فاش کرد؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

قاضی شرعی موصل چگونه پروژه زیرزمینی «داعش» را فاش کرد؟

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: قاضی شرعی موصل چگونه پروژه زیرزمینی «داعش» را فاش کرد؟

داعش درصدد بوده تا پس از فتح موصل انشعاب‌ها و کانال‌های زیرزمینی آب موصل را به پناهگاه و نقاطی برای خیزش دوباره خود تبدیل کند.

مشاهده متن کامل خبر