گفت‌و‌گوهای ایران و ایرباس برای خرید ۴۸ هلیکوپتر غیرنظامی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

گفت‌و‌گوهای ایران و ایرباس برای خرید ۴۸ هلیکوپتر غیرنظامی

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: گفت‌و‌گوهای ایران و ایرباس برای خرید ۴۸ هلیکوپتر غیرنظامی

رویترز با اشاره به اظهارات قایم مقام وزارت راه و شهرسازی درباره خرید هلیکوپتر های غیر نظامی از ایرباس نوشت: در ماه ژوئن ایرباس گفته بود دو هواپیمایی ایرانی برای خرید ۷۳ هواپیما در نمایشگاه هوایی پاریس گفت‌و‌گوهایی داشته‌اند.

مشاهده متن کامل خبر