دانشگاه و توسعه- محمدعلی زم* | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دانشگاه و توسعه- محمدعلی زم*

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: دانشگاه و توسعه- محمدعلی زم*

تهران- ایرنا- مسیر دانشگاهی تاکنون به طور بایسته، نتوانسته است مساله توسعه را حل و موانع آن را برطرف کند تا با فراهم سازی اقتضائات رشد و توسعه، راهبری، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن را در نظر گیرد و رصد کند.


مشاهده متن کامل خبر