مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تهران- ایرنا- صندوق ضمانت صادرات ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با امضای این تفاهمنامه همکاری دوجانبه، تفاهم سال 1393 را تجدید کردند و برخی مفاهیم آن را به روز رساندند.


مشاهده متن کامل خبر